7-SINF ALGEBRA (haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat)

 

Takrorlash (5 soat)

Algebraik ifodalar (10 soat)

Sonli ifodalar. Algebraik   ifodalar. Algebraik tengliklar. Formulalar. Arifmetik amallarning   xossalari.   Qavslarni   ochish qoidalari.

Bir noma’lumli birinchi darajali teiglamalar (10 soat)

Tenglama va uning yechimlari. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamani yechish. Al-jabr va al-muqobala usuli. Masalalarni tenglamalar yordamida yechish. Al-Xorazmiyning «Al-jabr va al-muqobala» asari va undagi masalalar.

Birqadlar va ko‘phadlar (23 soat)

Natural ko‘rsatkichli daraja. Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari. Birhadlar. Birhadlarni ko‘paytirish. Ko‘phadlar. O’xshash hadlarni ixchamlash. Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish. Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish. Ko‘phadni kupҗadga ko‘paytirish. Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish.

Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish (18 soat)

Umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish. Guruxdash usuli. Yig‘indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati. Kvadratlar aiirmasi formulasi. Geometrik talqin. Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini qo‘llash.

Algebraik kasrlar (25 soat)

Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish. Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish. Algebraik kasrlarni qo‘shish va ayirish. Algebraik kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish. Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar.

Ma’lumotlar (6 soat)

Takrorlash (4 soat)

Yakuniy yozma nazorat ishi (2 soat)

 

Darslar

Paragraf

Boblar va mavzular nomi

Soat

1 – 3

 

5- va 6- sinflarda otilganlarni takrorlash

3

I bob.   Algebraik ifodalar

11

45

1

Sonli ifodalar

2

6 – 7

2

Algebraik ifodalar

2

8 – 9

3

Algebraik tengliklar. Formulalar

2

10 – 11

4

Arifmetik amallarning xossalari

2

12 – 13

5

Qavslarni ochish qoidalari

2

14

 

1- yozma nazorat ishi

1

II   bob.    Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalar

12

15 – 16

6

Tenglama va uning yechimlari

2

17 – 20

7

Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish

4

21 – 25

8

Masalalarni tenglamalar yordamida yechish

5

26

 

2- yozma nazorat ishi

1

III bob.   Birhadlar va ko‘phadlar

25

27 –  28

9

Natural ko‘rsatkichli daraja

2

29 – 31

10

Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari

3

32 – 33

11

Birhad va uning standart shakli

2

34 – 35

12

Birhadlarni ko‘paytirish

2

36 – 37

13

Ko‘phadlar

2

38

 

3- yozma nazorat ishi

1

39 – 40

14

O‘xshash hadlarni ixchamlash

2

41 – 42

15

Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish

2

43 – 44

16

Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish

2

45 – 47

17

Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish

3

48 – 50

18

Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish

3

51

 

4- yozma nazorat ishi

1

IV bob.   Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish

18

52 – 54

19

Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish

3

55 – 57

20

Guruhlash usuli

3

58 – 61

21

Yig'indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati

4

62 – 64

22

Kvadratlar ayirmasi formulasi

3

65 – 68

23

Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratishning bir necha usulini qo'llash

4

69

 

5- yozma nazorat ishi

1

V bîb.   Algebraik kasrlar

25

70 – 73

24

Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish

4

74 – 77

25

Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish

4

78 – 82

26

Algebraik kasrlarni qo‘shish va ayirish

5

83

 

6- yozma nazorat ishi

1

84 – 88

27

Algebraik kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish

5

89 – 93

28

Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar

5

94

 

7- yozma nazorat ishi

1

95 – 100

 

7- sinf  Algebra kursini takrorlash

6

101 – 102

 

Yakuniy yozma nazorat ishi

2