QIZIQARLI     D A S T U R L A R

 

Birinchi darajali bir noma'lumli tenglamalarni yechish dasturi

Nuqtaning joylashishi dasturi

Yuza, perimetr, aylananing uzunligi dasturi