TAKRORLASH

   I  BOB.         ALGEBRAIK IFODALAR

   II  BOB.       BIR NOMA'LUMLI BIRINCHI DARAJALI TENGLAMALAR

   III  BOB.      BIRHADLAR VA KO'PHADLAR

   IV  BOB.      KO'PHADNI KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH

   V  BOB.        ALGEBRAIK KASRLAR

   VI  BOB.      KOMBINATORIKA ELEMENTLARI

BOSHQA QO'SHIMCHALAR