Ushbu Elektron o'quv qo'llanma Sh.A. Alimov, O.R. Xolmuhamedov, M.A. Mirzaahmedovlarning Algebra (8-sinf uchun) darsligi asosida tayyorlandi.

(Algebra: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik / Sh.A. Alimov, O.R. Xolmuhamedov, M.A. Mirzaahmedov. Uchinchi nashr. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. – 240 b.)